U savremenoj estetskoj nezi, pored manuelne tehnike sve više i efektnije  primenjuje se  aparaturna tehnika limfne drenaže korišćenjem specijalno dizajniranih aparata.Efekti drenaže na licu su lokalna hiperemija(crvenilo),povećava se elastičnost i poboljšava izgled  kože,ubrzava razmena materija i dolazi do opšte relaksacije i sedacije..