Trajna epilacija, Fotoepilacija, Trajna depilacija

1. Insulin zavisni dijabetičari, ne mogu biti podvrgnuti ovom IPL epilaciji.

2. Osobe koje koriste antikoagulantne lekove (Aspirin, Heparin) i nesteroidne antireumatike (Ibuprofen, Diklofen) trebalo bi da prestanu s terapijom deset dana pre i dva dana nakon tretmana.

3. Bolesti kože kao što su herpes, psorijaza, ekcem i slično.

4. Kliničko ispitivanje o provodjenju tretmana na trudnicama, bez obzira što svetlosni snop deluje tek nekoliko milimetara u dubinu kože i u načelu, ne bi trebalo da izazove nikakve smetnje, još uvek nije do kraja završeno, pa se preporučuje da se trudnicama tretman epilacije  radi tek po završetku trudnoće.

5. Epilepsija je apsolutna kontraindikacija za bilo koji IPL tretman, jer svetlosni impulsi mogu isprovocirati epileptični napad!

6. Osobe sa crvenim (ridjim), svetlo smedjim, plavim i sedim dlakama, nisu kandidati za ovaj vid uklanjanja dlaka.

U periodu od 15 do 18 godina, potrebna je pismena saglasnost roditelja ili staratelja